Karhuja, sankareita ja noitia Otavassa

helmikuu 16, 2011 kirjoittajana  
Kategoriassa Artikkelit, Myyttikestit

Helmikuun myyttikestit pidettiin Otavassa perjantaina 11.2.2011 Teemana oli sankarimyytit ja suomalainen mytologia ja alustajavieraana uskontotieteen tutkija, professori Juha Pentikäinen. Heti alkuun Pentikäinen huomasi tulleensa aivan myyttien perusareenalle – Otavaan, Ison Karhun syliin. Kiehtovasti hän kertoi karhun ja ihmisen välisestä suhteesta. Lue lisää

Myyttikestit Otavassa

helmikuu 14, 2011 kirjoittajana  
Kategoriassa Artikkelit, Myyttikestit

Myyttikestit Otavassa
Otavan Opiston ja Kriittisen korkeakoulun yhteinen Myyttikestit-seminaarisarja käynnistyi tammikuussa ja jatkuu kerran kuukaudessa uusilla aiheilla koko kevään ajan. Myyttikestien tarkoitus on esitellä ja pohtia maailman eri mytologioiden perusaiheita ja yhteisiä piirteitä. Sarja jatkuu maaliskuussa teemalla Ihmisen kasvun ja kivun paikat.
Maaliskuussa Myyttikestit järjestetään 11. – 12.3.2011 teemalla Ihmisen kasvun ja kivun paikat. Aihetta on alustamassa teatteritieteen dosentti Pia Houni. Huhtikuussa (15. – 16.4.) kirjailija, kouluttaja Antti Kylliäinen puolestaan johdattelee myyttien avulla aiheeseen ihminen vastakkaisten voimien jännitteessä. Toukokuussa (13. – 14.5.) Myyttikestit huipentuu nimensä mukaisesti kesteihin, joissa käsitellään osallistujien mukanaan tuomia myyttejä.
Myyttikestien ohjelma löytyy täältä (http://www.kriittinenkorkeakoulu.fi/yleisoluennot/myyttikestit.html).
Myyttikestit käynnistyi tammikuussa
Tammikuussa 2011 käynnistyneen Myyttikestit-seminaarisarjan avasi Kriittisen korkeakoulun johtaja, filosofi Eero Ojanen. Ojanen pohti alustuksessaan sitä, mitä myytit ovat ja mitä annettavaa myyteillä voi olla ajallemme.
Ojanen nosti esille muun muassa oleellisen näkökulman, jonka mukaan myytit eivät ole vastakohta rationaaliselle ajattelulle. Monesti ajatellaan, että rationaalisuus eli järkiperäinen ajattelu hylkää myytit ja tarinat, sillä niillä ei ole todistusvoimaa kovia faktoja vastaan eikä pidäkään olla. Tämä ajatus elää länsimaissa vahvana. Se periytyy jo Aristoteleelta, joka tiedemiestyyppinä on hallinnut eurooppalaista ajattelua hiljaisella mutta vahvalla otteellaan vuosisatoja, ja vaikuttaa edelleen. Aristoteles alkaa tosin jo itse olla varsin myyttinen hahmo. Myytit valottavat sellaisia todellisuuden osia, joihin ei rationaalisella ajattelulla päästä käsiksi. Eero Ojasen alustuksen voi katsoa täällä (http://www.viddler.com/explore/otavanopisto/videos/185/).
Myyttikestien keskusteluissa käsiteltiin myös naisen ja miehen asemaa Raamatun
luomismyytissä ja pohdittiin, kuinka luomismyytin voisi itse asiassa ottaa konkreettisesti totena.
Ihminen inhimillisenä olentona syntyy vasta ”korkeakulttuurissa”. Voidaan ajatella, että luomismyytti kuvaa juuri tätä korkeakulttuurissa toimivan ihmisen syntyä. Tietyllä tavalla on kyseessä ihmisen inhimillisen tietoisuuden synty.
Iltaohjelmassa tutustuttiin Shiva-jumalan tanssiin pianotaiteilija Minna Pölläsen johdolla ja pohdittiin maailman hyvyyttä ja pahuutta sekä kaikkeuden ilmenemistä tanssin ja musiikin kautta.

Otavan Opiston ja Kriittisen korkeakoulun yhteinen Myyttikestit-seminaarisarja käynnistyi tammikuussa ja jatkuu kerran kuukaudessa uusilla aiheilla koko kevään ajan. Myyttikestien tarkoitus on esitellä ja pohtia maailman eri mytologioiden perusaiheita ja yhteisiä piirteitä. Sarja jatkuu maaliskuussa teemalla Ihmisen kasvun ja kivun paikat.

Lue lisää

Kevään 2011 pajat

helmikuu 9, 2011 kirjoittajana  
Kategoriassa Ajankohtaista, Pajaesittely, Täydennyskoulutus

Esittelyssä vuoden 2011 pajat tammikuusta kesäkuuhun: pajojen ajankohdat, kuvaukset, keskeiset ideat, teemat ja sisällöt. Lue lisää

Oppiminen ja opettaminen muuttuvissa ympäristöissä

helmikuu 4, 2011 kirjoittajana  
Kategoriassa Täydennyskoulutus

Ilmoittaudu lähiopiskelijaksi pajoihin.

Simultaani-ilmoittautumiset ja alustavat koulutusohjelmailmoittautumiset lomakkeella.

Täydennyskoulutuksen yhteys- ja lisätiedot.

Oppiminen ja opettaminen muuttuvissa ympäristöissä

Otavan Opiston oppimislaboratoriossa käynnistyy tammikuussa 2011 kaksivuotinen opetusalalla työskenteleville ja oppimisesta kiinnostuneille suunnattu koulutus. Oppiminen ja opettaminen muuttuvissa ympäristöissä -koulutuksen tavoitteena on avata näkökulmia oppimisen ja opetuksen tulevaisuuteen sekä siihen, millaista osaamista ja uudistumista opettajilta odotetaan muutoksessa. Täydennyskoulutus on Opetushallituksen rahoittamaa.

Ensimmäisen vuoden pääteemoina ovat oppimiseen ja kohtaamiseen liittyvät haasteet muuttuvissa ympäristöissä sekä verkko vaikuttamisen välineenä. Toisena vuonna syvennytään koulun ja opettajuuden muuttumiseen sekä oppimiseen liittyvien rakenteiden ja ympäristöjen muutokseen.

Kuukausittaisista työpajoista voi poimia itseään kiinnostavat teemat ja työpajapäivät, ja oman osallistumisensa voi suunnitella niin, että valituista elementeistä muodostuu eheä opintokokonaisuus.

Teemat liittyvät:

Koulutuksen sisältöjä ohjaa osaltaan tutkimustyö, jota Otavan Opisto tekee Opetushallitukselle Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrin muodossa. Barometri pohjustaa opetussuunnitelmien uudistamistyötä, jota tehdään paraikaa perusopetuksen ja lukion osalta.

Pajatematiikka ja ohjaus on suunniteltu joustavaksi siten, että oppilaitokset ja opetustiimit voivat itse räätälöidä koulutusohjelmansa omia kehitystehtäviään tukeviksi. Myös yksittäiset opettajat ja ohjaajat voivat rakentaa omaa osaamistaan täydentävän opintokokonaisuuden. Tervetulleita ovat myös kaikki yksittäisistä pajoista tai esityksistä kiinnostuneet lähi- tai verkko-osallistujat.

Kuukausittainen työpaja koostuu kahdesta osasta. Torstait ja perjantaiaamupäivät sisältävät teoriaosuuksia ja koostuvat pääosin pajateeman valtakunnallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden puheenvuoroista sekä keskusteluista. Perjantai-iltapäivät ja lauantait on varattu osallistujien omien projektien työstämiselle, asiantuntijaohjaukselle sekä vertaiskohtaamisille. Niiden lisäksi jälkipajassa painottuvat teknologisten ja ohjelmallisten ratkaisujen esittely, kokeilu ja käyttöönotto-ohjaus.

Kaikki pajat toteutetaan Mikkelissä Otavan Opistolla, mutta niihin voi osallistua myös verkossa joko yksin tai ryhmänä. Jokaisessa pajassa on mukana simultaani- ja rinnakkaisoppilaitoksia, jotka sekä vastaanottavat että tuovat sisältöä pajaan. Simultaanipajojen avulla luodaan vertaisryhmäverkostoja, jossa oppilaitokset ja opetustiimit voivat toimia toistensa kannustajina. Toiminta jatkuu verkossa pajojen välillä (ks. “Verkko-osallistumisohjeet”).

Esimerkki koulutusohjelmasta: Opettajuuden muutos

Esite: Koulutuskokonaisuus

Esite: Pedagogiset linjat

Tule mukaan keskustelemaan, ideoimaan ja suunnittelemaan tulevia kohtaamisia. Koulutusohjelma- ja pajakohtaisia keskusteluja käydään Verkkopedagogiikka ningissä.

Lisätietoja: tiina.airaksinen@otavanopisto.fi, 050 311 7258

Pedagoginen täydennyskoulutus

helmikuu 4, 2011 kirjoittajana  
Kategoriassa Pajateemat

Täydennyskoulutuksesta eväät tulevaisuuden opettamiseen ja oppimiseen.
Lue lisää

Tulevaisuus

helmikuu 4, 2011 kirjoittajana  
Kategoriassa Pajateemat

Tutkijat ja opiskelijat tulevaisuuden tutkimuksen menetelmäopintojen merkeissä.

Lue lisää

Mediapaja

helmikuu 4, 2011 kirjoittajana  
Kategoriassa Pajateemat

Maailma on muuttunut, älä tyydy mediaorjan rooliin. Ala tuottamaan itse sisältöä.

Lue lisää